Sök stipendier för din konst

Konstnärsnämnden har till uppgift att sprida och utveckla svensk konst nationellt och internationellt och gör detta genom att brett stödja yrkesverksamma inom området ekonomiskt. Konstnärsnämnden, delar varje år ut cirka 120 miljoner kronor i olika stipendier och bidrag till stöd för människor som är yrkesverksamma inom olika konstformer, till exempel dansare, skådespelare och författare bosatta eller verksamma inom Sverige.

Hur söker jag stipendier för min verksamhet?

Du kan söka ett bidrag till allt från en kortare utlandsresa där du vill fotograferar något, till ett längre och omfattande projekt på flera år. Du kan ansöka om stipendiet på pappersblankett eller genom att göra en E-ansökan, där du kommer att ombeddas att ladda upp/ skicka med arbetsprover. Det finns en rad olika bidrag du kan söka beroende på verksamhet och tidsperiod. Cirka hälften av stipendierna delas ut till konstnärer inom form och bild. Musiker får varje år cirka 20 miljoner av bidragen, dansare cirka 9 miljoner, och film och teater delar på cirka 14 miljoner kronor per år. Författare och dramatiker får stöd från ”Svenska författarfonden” och fria artister ska söka sig till ”Statens kulturråd”. Ansökningstiderna för de olika stipendierna löper mellan februari och november med olika datum för sista ansökningsdag.

Är jag berättigad till stipendiet?

Har du en fast anställning genom din konstnärliga verksamhet kan du inte söka ett stipendium eller bidrag för detta. Du ska vara frilansande och inte gå någon utbildning samtidigt, till exempel inte vara inskriven på Konsthögskolan. Det är Riksdagen som sätter upp ramar och urval kring ansökningarna, och de olika nämnderna som gör valen av ansökningar strävar efter mångfald gällande ålder, kön, konstnärlig spridning med mera.

Förutom Konstnärsnämnden finns ytterligare bidragsgivare, fonder och stiftelser där du inom konstnärsområdet kan söka bidrag för din verksamhet. Exempel är ”Konstakademins stipendier”, ”Fonden för innovativ kultur” och ”Svenska Filminstitutet”.